אודות

יכולות ליבה

ייזום ופיתוח
אנלייט מתמקדת בייזום ופיתוח של פרויקטים והבאתם להקמה ולהפעלה מסחרית. פעילות בשלבים אלה דורשת ידע ומומחיות מגוונים וכוללת אי וודאות לגבי סיכויי ההתממשות של המיזמים, לכן היזמים שמצליחים בכך זוכים לשיעור התשואה הגבוה ביותר על ההון בשרשרת הערך. אנלייט יזמה והקימה בהצלחה מעל 150 פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל ובעולם, בהם הביאה לידי ביטוי את יכולותיה הגבוהות בפיתוח פרויקטים משלבים מוקדמים. הידע והניסיון שנצברו מאפשרים לאנלייט להביא פרויקט משלבי הייזום הראשוניים ועד למימושו המוצלח. תהליכי פיתוח הפרויקט אורכים לעתים מספר שנים וכוללים ממשקים עם רגולטורים רבים, מתחום החשמל ודרך תחומי התכנון והרישוי השונים. לחברה יש רקורד מוכח בהבאת עשרות תכניות לגמר במגוון מוסדות התכנון הארציים, החל בוועדות המקומיות ועד לועדה לתשתיות לאומיות. בשוק הבינלאומי החברה פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם יזמים מקומיים בשווקים שונים, לצורך קידום משותף של פרויקטים תוך שילוב יכולות הליבה של החברה בתכנון ופיתוח עם היכולות הנדרשות ע"י הגורם המקומי. בזכות הפעילות האפקטיבית של אנלייט, תחנות כוח לייצור חשמל נקי בהספקים של מאות מגה ואט מקודמות בהצלחה ותורמות למשק החשמל ולאיכות הסביבה.
ייזום ופיתוח
מימון פרויקטים
שלב ההקמה של פרויקט תשתית גדול הוא מורכב ודורש מעטפת הסכמי מימון, הקמה ותפעול תוך העמדת הון משמעותי הן על ידי החברה והן על ידי גורמי המימון. בשנות פעילותה של אנלייט החברה השיגה מימון במתווה פרויקטאלי (Project Finance) עבור פרויקטים בהיקף כולל של למעלה משני מיליארד ש"ח תוך שיתוף פעולה עם בנקים וגופים מוסדיים מובילים בישראל ובעולם. החברה מתמחה בתכנון סוג המימון הנדרש לפרויקט, אופטימיזציה של התנאים המשפטיים, המסחריים והטכניים של הסכמי המימון, הרכבת מערכי סינדיקציה למימון פרויקטים גדולים, וכן גיבושם והובלתם של מעטפת הסכמי ההקמה והתפעול, וניהולם לאורך תקופת ההקמה והתפעול של הפרויקטים.
מימון פרויקטים
ניהול הקמה
לאנלייט נסיון עשיר בניהול של הקמת פרויקטים מורכבים ועתירי הון. פרויקטים כאלה דורשים שיתוף פעולה ענף הכולל בין השאר: פעילות מול מגוון קבלנים, התקשרות עם ספקים אסטרטגיים, עריכת מכרזים מפורטים וניהול כל שלבי ההקמה. אנלייט בנתה לעצמה מאגר ספקים וקבלנים מעולה שעומד בסטנדרטים יוצאי הדופן שהיא דורשת. היכולת להוציא לפועל פעם אחר פעם אופרציה מורכבת, מתחילתה ועד חיבור הפרויקט לרשת החשמל, מהווה את אחד מהיתרונות היחודיים של אנלייט.
ניהול הקמה
תפעול הנכסים ומכירת חשמל
אנלייט מחזיקה בצבר משמעותי של פרויקטים מניבים אותם השלימה בהצלחה, המספקים לה הכנסות משמעותיות ממכירת החשמל הנקי המיוצר בהם. לאחר השלמת שלבי פיתוח ומימון הפרויקטים, הקמתם וחיבורם לרשת, הפרויקטים מייצרים חשמל המוזרם לרשת, ומניבים הכנסות ממכירתו. לאחר ההפעלה המסחרית של המיזם החברה מבצעת ניהול, בקרה ופיקוח על מערך קבלני ההפעלה והתחזוקה, מכירת החשמל לרשת וממשקי המימון, הרגולציה והתפעול . הצבר הגדל והולך של המתקנים המניבים של החברה מספקים לה בסיס הכנסות ורווח יציב, הגדל והולך. המתקנים המניבים בתחום האנרגיה המתחדשת הם אטרקטיביים ביותר לרכישה בתקופת התפעול ע"י שחקנים פיננסיים, בזכות התזרים היציב והבטוח שלהם וסיכוני ההפעלה הנמוכים. בהתאם לאסרטגיית המימון והגידול שלה, אנלייט מבצעת מפעם לפעם מימושים, במסגרתם מוכרת החברה מתקנים מניבים מתוך הפורטפוליו שלה או נתחי אחזקות בהם לפי העניין, ובכך מקדימה את הרווחים הגלומים מהם לאורך תקופת ההפעלה.
תפעול הנכסים ומכירת חשמל