Enlight Local

אנלייט לוקאל, מקבוצת אנלייט, היא חברה יזמית חדשנית המתמחה ביצירת עצמאות אנרגטית עבור מגוון רחב של גופים, ביניהם רשויות מוניציפליות, עסקים וארגונים במגזר החקלאי. החברה הוקמה על ידי צוות מומחים בעל ניסיון עשיר בתחום האנרגיה, הכולל חקלאים ומנהלים מהמגזר הציבורי והפרטי. אנלייט לוקאל מציעה פתרונות מעשיים ובני-קיימא, תוך התמקדות בכדאיות כלכלית והתאמה לצרכים הייחודיים של כל לקוח.
יכולות ההוצאה לפועל של פרויקטים ויוזמות חדשניות, הניסיון העשיר והאיתנות הפיננסית של אנלייט לוקאל מניחים את התשתית לשיתוף פעולה ארוך טווח בתנאים האופטימליים עבור קהל לקוחות מגוון.

רשויות מוניציפליות

אנלייט לוקאל מציעה מגוון רחב של פתרונות אנרגיה מתחדשת בעולם המוניציפלי, ביניהם:
● ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת: הקמת מערכות סולאריות על גבי מבני ציבור.
● אגירת אנרגיה: פתרונות אגירה מגוונים, החל מאגירת אנרגיה במתח נמוך המבטיחה רציפות תפקודית באנרגיה ועד אגירה במתח גבוה ועליון בשילוב חברת האם "אנלייט אנרגיה מתחדשת".
● התייעלות אנרגטית: אנלייט לוקאל מסייעת ללקוחותיה לייצר חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים, להפחית את צריכת החשמל ולהוזיל את עלויות האנרגיה באמצעות יישום פתרונות התייעלות אנרגטית מתקדמים וניטור הצריכה מול הייצור.
● עמדות טעינה: הצבת עמדות טעינה במרחב הציבורי לעידוד הציבור למעבר לרכב חשמלי ויצירת רווח כלכלי לרשות.
● שיתוף ציבור וקשרי קהילה: אנלייט לוקאל מומחית במגזר הציבורי וככזו נותנת דגש על כלל האספקטים של קשרי הקהילה ליצירת קהילה רתומה וסביבת עבודה שמאפשרת חדשנות.


עסקים וארגונים

בדומה לעולם הרשויות המקומיות אנו מסתכלים בצורה הוליסטית על כל עסק/ארגון ומציעים לו מעטפת של פתרונות תחת גג אחד.
● גמישות במודלים העסקיים בין מספר פתרונות וטכנולוגיות.
● הבנה של הצרכים הארגוניים להצלחה ארוכת טווח של הפרויקטים.
● חדשנות על פי התקדמות טכנולוגית.
● איתנות פיננסית בביצוע והקמה של פרויקטים מורכבים.
● מודלים עסקיים - ליצירת תוצאות בעלות אימפקט מיידי ומשמעותי.
● תעודות ירוקות.

אנלייט לוקאל בחקלאות

אנלייט לוקאל פיתחה בשיתוף חקלאים ואגרונומים את גישת ה"אגרי-פירסט". במסגרת שיטה זו, פיתחנו מספר מודלים לשילוב מערכות סולאריות לצד גידולים חקלאיים, תוך שימת צורכי הגידול והתפעול החקלאי במרכז.
● דונם בחלקה א בנחלה - המערכת היחידה באסדרה התעריפית שלא מחייבת פעילות חקלאית בקרקע - חדש!
● מערכות אגרו-סולאריות על חממות - שיטות הצבה מגוונות.
● מערכות סולאריות על גבי מבנים חקלאים קשיחים, בתי אריזה, סככות, לולים, רפתות, חדרי קירור ועוד.
● מערכות ייצור אנרגיה בשילוב אגירה לצריכה עצמית ו/או מכירה לרשת. מערכות אלה גם מאפשרות רציפות תפקודית בזמני חירום.
● ניהול כלל מערך האנרגיה של המשק: אנלייט לוקאל מסייעת ללקוחותיה להפחית את צריכת האנרגיה, להוזיל עלויות וליישם פתרונות התייעלות מתקדמים.
כחלק אינטגרלי מהפרויקט והבנת העולם החקלאי וההתמודדות שלך עם לא מעט גופים ביורוקרטיים, אנו נותנים לך החקלאי מעטפת כוללת: אנלייט לוקאל תתכנן, תממן, תטפל ברישוי, תקים ותתפעל את כלל מערכות האנרגיה והתייעלות, וכן תינתן מעטפת טכנולוגית ומקצועית לצמצום פליטות הפחמן של הפעילות תוך כדי השאת רווחים משמעותיים.


רוצים לשמוע על פתרונות ההתייעלות האנרגטית שלנו? לחצו כאן
רוצים להצטרף לאגרי-פירסט? לחצו כאן לקבלת הצעת התקשרות מותאמת עבורכם.