הכירו את המושגים

שינוי מתמשך בטמפרטורות ובדפוסי מזג האוויר הגלובליים, שהופכים להיות בלתי צפויים ובכך עלולים לגרום לאסונות טבע (הוריקנים, סופות שלגים, שיטפונות ועוד) ולפגיעה ביבולים החקלאיים.  ישנה קורלציה בין שינויי אקלים והתחממות גלובלית. (The book of jargon – ESG)

פליטות פחמן דו חמצני (CO2) לאטמוספירה הן מהגורמים העיקריים לשינויי האקלים. הגז הנפלט לוכד חום באטמוספירה ובכך תורם ל"אפקט החממה". פליטות CO2 מגיעות ממגוון מקורות, כולל שריפה של דלקים מאובנים (כמו פחם, נפט וגז טבעי) לצורך הפקת אנרגיה, תהליכים תעשייתיים, תחבורה ובירוא יערות. הפחתה בהיקף הפליטות היא הדרך היעילה ביותר לצמצם את השלכותיהם ההרסניות של שינויי האקלים.

המונח "הפחתת פליטות" (Emission Reductions, ובקיצור ER) מתייחס להפחתה מדידה בגזי החממה המשוחררים לאטמוספירה מפעילות או אזור מוגדרים, בפרק זמן מוגדר. ההפחתה נמדדת ביחידות סטנדרטיות שוות ערך לטון מטרי פחמן דו-חמצני (The World Bank).

אחסון של אנרגיה המיוצרת בנקודת זמן אחת, לצורך שיחרורה לשימוש במועד מאוחר יותר. מתקני אגירת אנרגיה מאפשרים שימוש באנרגיה המופקת משמש ומרוח גם בזמנים שמשאבים אלה אינם זמינים. (The book of jargon – ESG)

דלקים מאובנים הם סוג של מקור אנרגיה מתכלה, שנוצר משרידים של צמחים ובעלי חיים שחיו לפני מיליוני שנים. מקורות אנרגיה אלה כוללים פחם, נפט וגז טבעי, והם משמשים להפקת אנרגיה, לתחבורה ולמגוון צרכים אחרים. ההפקה והשימוש בדלקים מאובנים כרוכים בהשפעות משמעותיות על הסביבה, כולל שחרור גזי חממה התורמים לשינויי  האקלים. כתוצאה מכך, יש מגמה גוברת של מעבר לשימוש במקורות של אנרגיה מתחדשת ובת קיימא.

 

גיגה-ואט, יחידה למדידת חשמל השווה למיליארד ואט או אלף מגה-ואט.

גזי חממה (Greenhouse Gases, ובקיצור GHG) הם גזים המצויים באטמוספירה של כדור הארץ וסופגים ופולטים קרינה בטווח תרמי אינפרה-אדום. קרינה זו מגיעה מהשמש ונספגת על ידי גזי חממה, כך שלמעשה הגזים לוכדים את החום באטמוספרה ולא מאפשרים לו לחזור לחלל. גזי החממה העיקריים הם פחמן דו-חמצני (CO2), מתאן (CH4) ואדי מים (H2O).

כשרמתם תקינה, גזי החממה מסייעים לשמור על טמפרטורה מאפשרת-חיים בכדור הארץ. אולם, יותר ויותר גזי חממה נפלטים לאטמוספרה באמצעות פעילויות אנושיות שונות, כמו שריפת דלקים מאובנים, תהליכים תעשייתיים וחקלאות, והם ממלאים תפקיד משמעותי בשינויי האקלים. הפחתת פליטות גזי חממה היא מרכיב מרכזי במאמצים להפחתת השפעותיה של ההתחממות גלובלית.

יצרן חשמל עצמאי (Independent Power Producer, ובקיצור IPP) הוא תאגיד, אדם, סוכנות, רשות או ישות חוקית אחרת או גוף ממשלתי שאיננו חברה לייצור חשמל, אשר מחזיקים בבעלותם או מפעילים מתקנים להפקת חשמל המיועדים בראש ובראשונה לשימוש הציבור. (מנהל המידע על אנרגיה של ארה"ב (EIA)

מגה-ואט. יחידת חשמל השווה למיליון ואט.

אלף קילוואט-שעה או מיליון ואט-שעה. (EIA)

 המונח Net Zero מתייחס ליצירת איזון בין גזי החממה הנפלטים לאטמוספירה לבין גזי החממה המסולקים ממנה. הדרך להשיג יעד זה היא באמצעות הפחתת פליטות בשילוב הטמעת אמצעים להסרת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, כמו שתילת עצים או שימוש בטכנולוגיות של לכידת פחמן. השגת אפס פליטות נטו נתפסת כצעד חשוב בהפחתת ההשפעות של שינויי האקלים ובצמצום הסיכון הסביבתי והבריאותי הכרוך בהן.

 

טכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) היא השיטה הרווחת להמרת אנרגיה סולארית לאנרגיית חשמל. הדבר נעשה באמצעות לוחות סולאריים, הממירים פוטונים מהשמש ישירות לחשמל: תא פוטו-וולטאי קולט אור שמרופף את האלקטרונים בתוך חומר התא. כאשר המעגל החשמלי מחובר, האלקטרונים האלה זורמים ומייצרים זרם שמועבר לכבלים, ואת אלה ניתן לחבר לרשתות החשמל.

רתימת כוחה של הרוח לטובת האדם החלה לפני למעלה מ-7,000 שנה, וכיום ניתן לראות טורבינות רוח בכל העולם. טורבינות הרוח מנצלות את האנרגיה הקינטית של הרוח (באמצעות להבים) לצורך הנעת גלגל סביב גנרטור חשמלי. זרם זה מועבר דרך כבלים ומחובר לרשת החשמל.