מגינים על אוכלוסיית הנשרים המקראיים ברמת הגולן

ישראל ממוקמת לאורך אחד מנתיבי נדידת הציפורים החשובים והשופעים ביותר בעולם, וככזו היא גם בית למגוון זנים מקומיים של ציפורים ועטלפים. חלקם, כמו הנשר המקראי, נמצאים בסכנת הכחדה מיידית. אחד ההיבטים (והאתגרים) המרכזיים בתהליך הפיתוח של אנרגיית רוח בישראל הוא הצורך להשתמש בשיטות הממזערות כל השפעה שלילית על הסביבה, ובכלל זה על מיני חיים וזנים מוגנים.

בחוות הרוח בראשית, הפרויקט הגדול בישראל לאנרגיה מתחדשת, תכננו ויישמנו שיטות אלה:

1. אפס סיכון להתנגשות של ציפורים בקווי מתח עיליים – כל קווי המתח, כולל קו מתח-עליון באורך 27 ק"מ, נבנו באופן תת-קרקעי כך שכל סכנת התנגשות וחשמול של ציפורים נמנעת לחלוטין.

2. שילוב מערכת להגנת עטלפים בטורבינות הרוח מאפשרת למזער את הסיכון לאוכלוסיית העטלפים המקומית.

3. הפחתת הסיכון לאוכלוסיית הנשר המקראי – פיתחנו והטמענו מערכת מבוססת מכ"ם להשבתת פעילות בשעת הצורך (RASOD). פתרון זה פותח ומופעל בהצלחה בחוות רוח בעולם על ידי STRIX, חברה לפתרונות סביבתיים מפורטוגל.

4. מערכת RASOD הפועלת בחוות הרוח בראשית היא הנרחבת והרובסטית מסוגה בעולם. היא מורכבת משתי מערכות מכ"ם לאיתור מוקדם של ציפורים; ארבע נקודות תצפית הממוקמות באופן אסטרטגי ומאוישות על ידי צפרים שהוכשרו לכך במיוחד; וחדר בקרה הממוקם בחוות הרוח עצמה ומאפשר כיבוי של הטורבינות במצבים של סכנת התנגשות. מערכת RASOD פועלת 365 ימים בשנה.