פיתוח ראשוני

לאנלייט יכולות פיתוח ראשוני ייחודיות בשווקים בהם היא פועלת, דבר המאפשר לה להקים מאפס פרויקטים גדולים של אנרגיה מתחדשת. ניסיונה הרב של החברה מסייע בידה להתמודד עם שלל האתגרים הקיימים בשלב הפיתוח: השגת זכויות בקרקע לצורך הקמת הפרויקט; זיהוי נקודות ברשת החשמל שמסוגלות לקלוט פרויקטים בקנה מידה גדול במחירים אטרקטיביים ובלוחות זמנים סבירים; קבלת כל ההיתרים הממשלתיים הרלוונטיים, כולל היתרי בנייה ועמידה בכל הדרישות הסביבתיות; ולבסוף גם מציאת קונים לחשמל שיופק כשהפרויקט יסתיים.

כדי להצליח בתחום הפיתוח הראשוני, ומתוך הבנה שבסופו של דבר בשלב זה יש חשיבות רבה להבנת השוק המקומי, אנו מתחזקים נוכחות בכל אחד מהשווקים הגדולים שבהם אנו פועלים. אנו משלבים את התשתית הגלובלית והמומחיות שלנו עם הנוכחות המקומית בשלב הפיתוח, וזו הנוסחה שמאפשרת את יחס ההמרה הגבוה בפרויקטים שאנו מפתחים. עד היום השלמנו בהצלחה פיתוח פרויקטים בהיקף של 4 GW.
חזרה