תפעול נכסים מניבים

מרגע שהפרויקט הושלם, ניתן למכור את החשמל שהוא מייצר. צוות ניהול הנכסים שלנו מנהל את מכירת החשמל בשוטף, בין אם החשמל נמכר במסגרת הסכם רכישת חשמל לטווח ארוך (PPA) או במודל תמחור לפי תנאי השוק (Merchant). עבור פרויקטים שבהם אנו מוכרים את החשמל בתנאי השוק, אנו מגדרים באופן אקטיבי את החשיפה שלנו למחירי השוק באמצעות חוזי הפרשים (CFD) וכלים פיננסיים אחרים.

לכל אורך הדרך, צוות התפעול שלנו מפקח על התפעול והתחזוקה באתר עצמו, וכן מנהל את הממשקים הפיננסיים, הרגולטוריים והתפעוליים הקשורים בפרויקט.

כיצרנית חשמל עצמאית (IPP), אנלייט נהנית מתזרים מזומנים קבוע שמגיע מהפרויקטים. הכנסה זו מאפשרת לנו לתמוך בהמשך ההתרחבות של החברה ולהשקיע בפיתוח של פרויקטים חדשים.
חזרה