Projects

מתקנים פוטוולטאים

אנלייט החלה את דרכה כמפתחת פרויקטים קטנים של אנרגיה סולארית על גגות בתים בישראל, אך עד מהרה מינפה את מומחיותה כדי להתרחב לפרויקטים בקנה מידה מסחרי המתחברים לתשתיות חשמל ארציות. תוך זמן קצר החלטנו להפוך לשחקן גלובלי וביססנו נוכחות בשלושה אזורים עיקריים: ישראל ברוכת השמש; אירופה הדרומית, שמאופיינת באקלים ממוזג ים תיכוני ושמשי; והחוף המערבי של ארצות הברית, שם אנו מפתחים כעת כמה מהפרויקטים הסולאריים הגדולים ביותר באזור.