בקעת ערד

ישראל

בקעת ערד הוא אחד הפרויקטים השייכים לאשכול סולארי+אגירה 1+2.
חזרה

מאפייני הפרויקט

סטטוס פרויקט
בקעת ערד 1 - מניב
בקעת ערד 2 - מניב
בקעת ערד 3 - מניב
מועד הפעלה מסחרית
2023 (בקעת ערד 1)
2024 (בקעת ערד 2, 3)
הספק מותקן
82 MW
הספק אגירה
140 MWh

מדיה