אגירת אנרגיה

המודעות לחשיבות של אגירת אנרגיה ברשת החשמל גוברת, ואנלייט ניצבת בחוד החנית של התעשייה עם מומחיות ייחודית הן בפרויקטים עצמאיים של אגירה והן בפרויקטים היברידיים המשלבים אגירה ואנרגיה סולארית. ההיקף הרחב של נכסים מניבים המחוברים לרשת החשמל מאפשר לנו גם להוסיף מתקני אגירה לפרויקטים קיימים וגם לפתח פרויקטי אגירה נוספים.