ישע

ישראל

ישע הוא אחד הפרויקטים המרכיבים את אשכול סולארי+אגירה 2.
חזרה

מאפייני הפרויקט

סטטוס פרויקט
בהקמה
מועד משוער להפעלה מסחרית
2024
הספק מותקן
7 MW
הספק אגירה
25 MWh

מדיה