ממשל תאגידי

אנו באנלייט מאמינים שסטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי הם הבסיס לאמון מצד בעלי מניות, שותפים עסקיים, העובדים שלנו ועוד. האמון שהם נותנים בנו חיוני לפעילות שלנו והוא המאפשר לנו לאמוד את רמת ההצלחה שלנו. אנו פועלים מתוך חשיבה לטווח ארוך כדי לשמר את ההישגים של אנלייט וליצור ערך עבור בעלי המניות בהווה ובעתיד. ממשל תאגידי חזק, הנרקם בשיתוף פעולה עם בעלי המניות, מעודד אחריות ושקיפות ומקדם קבלת החלטות נכונות, שיתמכו בעסק שלנו לשנים רבות קדימה.