מימון פרויקטים

הצלחתו של עסק עתיר הון כמו שלנו מסתמכת במידה רבה על האפשרות לגייס לכל פרויקט מימון מובנה במחיר אטרקטיבי. כחברה גלובלית בעלת נוכחות בשווקים רבים, ביכולתנו להשיג מימון לפרויקטים הן מבנקים מקומיים והן מהמוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם. מאז הקמתנו גייסנו 1.8 מיליארד דולר ממגוון מוסדות מימון הפרוסים על פני שלוש יבשות.
חזרה