התקווה שלנו לעתיד טוב יותר

משבר האקלים בשיאו, והעלייה ברמת הפליטות של גזי החממה כבר גובה מהסביבה מחיר כבד. כדי להימנע מהשפעותיהם ההרסניות של שינויי האקלים, העולם חייב להפחית במחצית את פליטות המזהמים עד 2030, ולהגיע למצב של Net Zero עד 2050 (על פי אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינוי האקלים).

אחת הדרכים להשיג מטרות אלה היא באמצעות מעבר למקורות של אנרגיה נקייה, לרבות אנרגיות מתחדשות. אלה מציעות מקור אנרגיה נקי, אמין ומקיים שיכול לשמש להפקת חשמל בלתי מוגבל בעתיד – מבלי לזהם את כדור הארץ.

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה המופקת ממקורות שמחדשים את עצמם באופן טבעי. כאלה הן ביומסות רגרנטיביות (עץ, פסולת מוניציפלית, גז ביומסה, אתנול, ביו-דיזל), אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית. למרות השימוש המקביל במונחים אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת, אין מדובר במושגים זהים. גם מקורות של אנרגיה ירוקה וגם מקורות של אנרגיה מתחדשת הם בלתי מתכלים, אולם רק מקורות של אנרגיה ירוקה אינם מייצרים כלל פליטות של גזי חממה.

אנרגיה המופקת מביומסה אינה נחשבת ירוקה, מכיוון שהפקתה כרוכה בשחרור פחמן דו-חמצני לאטמוספירה כמו גם תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית. אנרגיה סולארית, גיאותרמית, הידרואלקטרית מעוטת-השפעה ואנרגיית רוח – כולן דוגמאות לאנרגיה שהיא גם מתחדשת וגם ירוקה - כזו שיש לה אפס פליטות של גזי חממה והיצע בלתי מוגבל.

אנלייט רואה בחזונה עולם שצורך אנרגיה ירוקה בלבד, ופועלת למניעת פליטות פחמן דו-חמצני באמצעות הקמת פרויקטים לאנרגיות מתחדשות ברחבי העולם.