הדירקטורים שלנו

הדירקטוריון שלנו מורכב משמונה חברים מובילים בקהילת העסקים הישראלית (בהם שבעה בלתי תלויים), שלכולם הבנה והיכרות מעמיקה עם רזי הממשל התאגידי ומוניטין יוצאי דופן של אתיקה ויושרה. חברי הדירקטוריון מגיעים מתחומי מומחיות שונים, בהם אנרגיה מתחדשת, מימון תאגידי, ממשל תאגידי ורגולציה. אנלייט מקפידה לפעול על פי הרף המקצועי והאתי הגבוה שמציב לה הדירקטוריון.