אנלייט הודיעה על השלמת ההפעלה המסחרית של פרויקט "שדה ניצן"

ice | 23.08.2023