Picasso

שוודיה

חוות הרוח Picasso ממוקמת בדרום שוודיה, כ-130 ק"מ צפונית-מזרחית לבירה סטוקהולם. בחווה 27 טורבינות של חברת Vestas בהספק מותקן של MW 116, אשר מפיקות כמות חשמל שמספיקה ל-70,000 בתי אב. פרויקט Picasso מדגים את היכולת שלנו להקים פרויקטים אטרקטיביים באירופה, ובתוך כך לנהל בתבונה את החשיפה למחירי השוק בשלב התפעולי לטובת בעלי המניות.
חזרה

מאפייני הפרויקט

סטטוס פרויקט
מניב
מועד הפעלה מסחרית
2021
הספק מותקן
116 MW
מספר טורבינות
27

מדיה